Untitled Document
 
 
 
 
 
수분영양(2)
주름/탄력(5)
썬케어(1)
클렌징(4)
스페셜 케어(6)
화이트닝(2)
이너 케어(0)
         
 
 
 
얼티밋 씰 리프팅 앰플 (품절)
미백, 주름개선 2중 기능성 화장품
69,000원
 
 
 
리터닝 파워 아이 코렉트 크림 (품절)
미백, 주름개선 2중 기능성 화장품
피부과테스트완료
42,000원
 
 
 
리터닝 파워 인텐시브 크림 (품절)
미백, 주름개선 2중 기능성 화장품
피부과테스트 완료
50,000원
 
 
 
리터닝 파워 인텐시브 세럼 (품절)
미백, 주름개선 2중 기능성 화장품
피부과테스트완료
65,000원
 
 
 
 
앨리게이터밤크림 (품절)
미백,주름개선 기능성
380,000원
 
 
Untitled Document